Drezúra

25. prosince 2010 v 16:26 | Tereza |  Jezdecké sporty

Drezúra  

Animka


Elegance dovedená k dokonalosti, kůň a jezdec tvoři jednolitý celek, ze kterého vystupuje na povrch ušlechtilá krása jednotlivých přirozených pohybů, jimiž kůň dává vyniknout své bytosti. Drezúra je vrcholnou jezdeckou disciplínou, ve které se organicky snoubí pohybové schopnosti koně s jeho inteligencí, která mu umožňuje aktivně spolupracovat s jezdcem. Drezúra je na svoji vrcholné úrovni uměním, ve kterém se plně využívá harmonický soulad mezi koněm a jezdcem k dosažení naprosto fascinujícího splynutí.

Historie a vývoj sportu

Kůň hrál ještě donedávna v historii lidstva nezastupitelnou a velmi důležitou roli. Dlouhá staletí byl nezastupitelným všestranným pomocníkem lidí, jak na polích orných, tak i bohužel na polích válečných. Ke všem těm účelům, v rámci kterých byl kůň využíván, jej bylo nutno vycvičit. To znamená, že kůň byl veden k větší obratnosti a poslušnosti, aby mohl splnit požadavky, které na něj byly kladeny podle jeho využití.
Historie Drezúry

V minulosti bylo využití koní pochopitelně především pracovní, nebo vojenské. K tomu také pak směřoval i výcvik koně. Ovšem jezdecké umění jako takové bylo v dobách minulých, kdy byl kůň kromě jiného i základním dopravním prostředkem, náležitě oceňováno. A právě zde, v tomto "pěstování" jezdeckého umění, se otevřel široký prostor pro kultivaci pohybu koně, která pochopitelně zahrnovala i prohloubení spolupráce koně s jezdcem. Kůň, který nebyl jen vycvičen k práci, nebo jen k pouhé jízdě, ale který byl i navíc patřičně pohybově školený, obohatil ježdění o další,  nepochybně estetický rozměr, který pochopitelně nemohl ujít pozornosti, protože sepětí lidí a koní bylo v té době samozřejmě mnohem těsnější.
Došlo ke specializaci ve výcviku koní, který byl zaměřen právě na pohybovou stránku,  kdy došlo k přesné profilaci jednotlivých chodů a skoků v rámci tzv. vysoké školy jezdecké, což je ve své podstatě propracovaný systém přijíždění, který má maximálně kultivovat pohyb koně. Tato barokní podoba ježdění je zachována ve vídeňské Španělské vysoké škole, která stále zachovává klasickou barokní formu. Stejně tak je možno takovéto klasické drezurní ježděníSaumuru, zde pak ve formě klasické vojenské jízdy.

V současnosti...

Z těchto zdrojů čerpá i dnešní drezurní sport. Je však nutno připomenout, že příprava koně pro drezurní sport jako takový, je jen jednou ze součástí toho, co lze zahrnout pod pojem drezúra. V obecné rovině se za drezúru považuje výcvik, který klidnou prací s koněm, to znamená s jeho cvičením a systematickou gymnastikou, při nichž je plně respektována psychika koně, umožní koni plné rozvinutí jeho výkonových schopností. Cílem každé drezúry je ekonomizace a optimalizace průběhu pohybu, přičemž se maximálně využívá  mechanika pohybu koně.
Drezúra

Podle účelu můžeme rozeznávat jednotlivé druhy drezúry, například drezúru koně skokana, policejního koně, cirkusového koně, samozřejmě také drezúru vozatajskou a ovšem i klasickou drezúru jezdeckého koně. Základ této klasické drezúry představuje srovnání, kmih a uvolněnost. Kůň má v jejím průběhu prostřednictvím drezurní práce dospět ze své přirozené rovnováhy do rovnováhy školní, ve které je už schopen absolvovat další vyšší stupně klasické drezúry.
Drezúra jako jedna z jezdeckých sportovních disciplín vychází z hodnocení maximálního souladu mezi koněm a jezdcem při plnění jednotlivých drezurních úloh. Na rozdíl od jiných jezdeckých disciplín, kde se klade důraz především na výkon, mají tak rozhodující vliv pro posuzování estetická hodnota výkonu jednotlivých soutěžících.
Z tohoto základního hodnotícího kritéria pak vyplývá i výběr koně pro drezúru. Drezurní kůň musí být exteriérově dokonalý, a stejně tak dokonalá musí být i jeho pohybová mechanika. Spolu s těmito požadavky si musí kůň a jeho jezdec maximálně vyhovovat. Pro drezúru se zpravidla využívají teplokrevníci, kteří mají pro tuto disciplínu ty nejlepší předpoklady.
Drezúra, dosáhne-li své vrcholné úrovně, překračuje hranice pouhého jezdeckého sportu  a stává se i svého druhu skutečným uměním, které dává vyniknout přirozené kráse koní tím nejlepším možným způsobem.

Drezúrní cviky

Chody

V S drezuře se setkáme se shromážděním a prodloužením ve všech chodech. Rozdíly mají být tedy podstatně výraznější než v L úlohách.  Ve shromážděných chodech požadujeme výraznější vznos končetin avšak bez ztráty kmihu. Opět připomínám, že shromážděně neznamená pomalu. Prodloužení zase neznamená zrychlení, pouze prodloužení délky kroku, tj. zprostornění chodu. Konkrétně v prodlouženém klusu by se kůň měl přešlapovat alespoň o dvě stopy. V cvalu bychom si zase měli dát pozor na vybočení zádě. Mnoho koní není během cvalu rovných a během prodloužení se to projeví dvojnásob. Spousta dvojic si pomáhá tím, že koni přistaví hlavu, ale to není nejideálnější řešení. Lepší je během tréninku trénovat "plec dovnitř" (ne dovnitř plec) vnitřní holení bychom měli vytlačit záď koně ven tak, že vnitřní zadní noha bude vidět mezi předníma. To nám pomůže koně narovnat.

Drezúrní chody
Přeskok

Řekla bych, že přeskok je asi největší strašák "eskových" úloh. Je pravdou, že je krom jiného i jakýmsi měřítkem pro připravenost dvojice. Může se tak stát, že pokud během úlohy ani jednou přeskok neprovedete, budete vyloučeni. Chyb při provedení přeskoku je mnoho, ať už je to rozložení přeskoku do více cvalových skoků či vyhození, za takto provedený cvik nedostanete více než 4 body. Další chybou je, že koník nepřeskočí přesně na pobídku a na přeskok se několik cvalových skoků viditelně "připravuje". Další a velice obvyklou chybou je, když kůň není během přeskoku rovný, často koni uskakuje záď nebo je přehnaně sestavena hlava. A konečně se může stát, že kůň utíká před nebo po přeskoku. Pokud váš koník tedy přeskok "jakžtakž" dělá, není to impuls pro startování v této úrovni. Nejprve si proto přeskok dobře natrénujte, protože pokud vjíždíte do obdélníku s myšlenkou: "Tak snad mi ten přeskok dneska nějak udělá", je to opravdu k zamyšlení.

Přeskok

Překrok ve cvalu

Jak již jsem poznamenala, překrok ve cvalu je další nový cvik, se kterým se na této úrovni setkáme. Technika je v podstatě stejná jako při provedení v klusu, jen se většinou při tréninku setkáváme s opačným problémem než v klusu. Zatímco v klusu koník často ztrácí kmih, ve cvalu je problém většinou jiný, koník nám během nácviku tohoto cviku utíká. Stává se to tím častěji, pokud souběžně začínáme učit i přeskok. Abychom tomu zamezili, je dobré během překrokumalý kruh a vrátit si tak koníka do koncentrace, nebo můžeme zkusit po dokončení cviku místo kontracvalu či přeskoku zařadit přechod do klusu. Co se týče chyb při provedení cviku, je to stejné jako v klusu, buď se koník nepřekračuje vůbec, nebo jde zádí napřed.

Překrok ve cvalu

Práce na dvou stopách

Jak již jsem poznamenala, rozsah "elkových" drezur je poměrně široký a k nejtěžším cvikům této úrovně patří dozajista práce na dvou stopách. V drezurách této úrovně se jedná hlavně o dovnitř plec a překrok.

Práce na dvou stopách


Plec dovnitř

Začneme tedy dovnitř plecí. V "L" úrovni se tento cvik jezdí s oporou stěny. Podstatou tohoto cviku je, že kůň je ohnutý kolem vnitřní nohy jezdce, hlava je mírně sestavená dovnitř, ne příliš a plec je odstavená od stěny. To jestli je kůň odstaven správně, poznáme podle toho, že když se podíváme zezadu, uvidíme jen tři končetiny koně, vnitřní zadní noha zakrývá vnější přední. Nejčastější chyby při provedení cviku jsou nedostatečné odstavení od stěny, jezdec často koni jen ohne hlavu, nebo jezdec koně odstaví příliš, ale koník není vůbec ohnutý a cvik připomíná spíše nějaké zvláštní ustupování na holeň u stěny. Dalším nešvarem je nestálé ohnutí, to je často způsobeno nevědomým přenášením váhy během cviku. Nejjednodušší radou je "hypnotizovat" nějaké místo před vámi, tak si udržíte váhu stále stejně rozloženou.

Plec dovnitř

Překrok

Další metou v práci na dvou stopách je překrok, v "L" úlohách je v klusu, doma si ho však můžete natrénovat i v kroku. Je to ideální pro natrénování přesných pomůcek, v kroku na to máte spoustu času, v klusu už si musíte být pobídkami jistí. Podobně jako s ustupováním se i s překrokem setkáváme hlavně na oblouku změnit směr. Co je důležité, jsou to cviky zcela odlišné. Prvním rozdílem je, že kůň se dívá ve směru pohybu. Je ohnut podobně jako při cviku dovnitř plec, proto je vhodné z tohoto cviku při učení překroku vycházet. Je vhodné vyjet na středovou čáru, nejprve udělat několik kroků v sestavení dovnitř plec a pak pokračovat do překroku. Co se týká chyb v tomto cviku, za prvé nejčastější a jednou z nejzávažnějších chyb je ztráta kmihu. Kůň se má během překroku pohybovat dopředu a do strany, musí jít tedy stále stejně "dopředu", a přidat k tomu pohyb stranou. Další chybou je pokud předbíhá záď. Na to pozor.

Překrok
Couvání

S couváním se můžeme setkat sice již v úlohách stupně "Z", ale ač se to mnohým nemusí zdát, není to jednoduchý cvik, a proto jsem ho zařadila až do stupně "L". Jedním z důvodů je také to, že v "zetkových" úlohách nebývá většinou dobře provedeno. Couvání je diagonální pohyb končetin vzad, v úlohách bývá většinou určen počet kroků, které máme provést, nebo je napsáno o délku koně zpět, na délku koně připadají cca 4 kroky. Couvání může být ukončeno stáním či vykročením. Pokud máte po couvání stát, tak opravdu chvilku postůjte, napočítejte si v klidu do pěti a pak pokračujte v úloze. A s jakými chybami se při couvání setkáváme? Nejhorší je viditelný odpor koně. Pokud se koník viditelně brání pomůckám, odmítá pohyb vzad, zdvihá hlavu, či ji dokonce vyvrací, nemůžete čekat žádné vysoké ohodnocení. Další chybou je, pokud koník couvá přerušovaně či pospíchá. Správné provedení tohoto cviku tedy jak vidíte, není vůbec jednoduché a je tedy důležité to nepodcenit.

Couvání
Pirueta v kroku

Dalo by se říci, že přípravným cvikem pro piruetu je obrat kolem zádě. Obrat kolem zádě je takový cvik, při kterém zadní nohy koně opisují kroužek do průměru 50 centimetrů. Když tenhle cvik dovedeme k dokonalosti, v podstatě dostaneme piruetu v kroku. Při piruetě v kroku se kůň otáčí kolem vnitřní zadní nohy, která však musí přešlapovat ve své stopě. Je chybné, pokud vnitřní zadní noha zůstává přilepena k podkladu a nám se zdá, že si snad koník musí nohu ukroutit. Je proto důležité během piruety zachovat správný nohosled. Do piruety jako takové se započítává i shromáždění kroku před a po piruetě. Tak pozor na poruchy v taktu.

Pirueta


Stupnice hodnocení

 • 10 - vynikající
 • 9 - velmi dobrý
 • 8 - dobrý
 • 7 - dosti dobrý
 • 6 - uspokojivý
 • 5 - dostatečný
 • 4 - sotva dostatečný
 • 3 - téměř špatný
 • 2 - špatný
 • 1 - velmi špatný
 • 0 - nebyl předveden

Drezúrní kategorie

 • Z (základní)
 • L (lehká)
 • S (střední)
 • ST (středně těžká)
 • T (těžká)
 • TT (velmi těžká)

Drezúrní kůň

Kůň pro drezurní ježdění musí být speciálně vybraný. Musí se v něm skloubit exteriérová dokonalost s dokonalostí pohybové mechaniky a kromě toho musí být vhodný k jezdci. Pokud totiž v jiných druzích jezdeckého sportu jsou estetická kriteria vůči výkonovým podružná, v drezuře jsou významná. K drezúře se většinou využívají různí teplokrevníci. Například Hannoverský teplokrevník, Holštýnský teplokrevník. Vysoké jezdecké školy používají Andaluské koně a Lipicány. Příprava koně trvá 5-6 roků.

AndalusanDrezúrní obdélník

Klasický drezurní obdélník má rozměry 20x60 m. Slouží k předvádění drezurních úloh od stupně S výš. Jeho stěny jsou pro orientaci soutěžících označené písmeny podle pravidel FEI. Uprostřed krátkých stěn jsou proti sebe písmena A a C, uprostřed dlouhých stěn jsou písmena B a E. Uprostřed obdélníku je písmeno X. Zbývající písmena označuji body na dlouhých stěnách ve vzdálenosti 6 m od rohů a po každých 12 m. Malý drezurní obdélník má rozměr 20x40 m. Slouží k předvádění nižších drezurních úloh stupně Z a L. Označení písmen je taky dané pravidly FEI (mezinárodní jezdecká federace). Podklad v drezurním obdélníku je zpravidla pískový nebo travnatý. Při mezinárodních soutěžích nesmí být žádná ze stěn drezurního obdélníku blíže k divákům než 20 m a v kryté jízdárně 2 m.

Drezúrní obdélník
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.