K

6. ledna 2011 v 18:36 | Tereza |  SKS - Slovník koňských slov
Kabardinský kůň
teplokrevný kůň pocházející ze severního Kavkazu.

Kabriolet
lehký otevřený vozík.

Kadence (frekvence)
střídání nohou v určitých časových intervalech (rytmus pohybu končetin). Posuzuje se vzhledem k prostornosti chodu. Kůň správně vyvážený má kadenci poměrně pomalou, chody pružné a svěží. Pro pomalou kadenci je důležitá co nejdelší doba nesení zadní nohy.

Kalup
cval.

Kampanní ježdění
základní všestranné ježdění (na jízdárně, v terénu), základ pro jakoukoli specializaci v jezdeckém sportu.

Kapriola
jedna z figur španělské vysoké jezdecké školy. Je to skok nad zemí, kdy kopyta zadních končetin směřují dozadu a vzhůru.

Kapří hřbet
hřbet koně vypjatý nahoru, vyklenutý následkem vadného utváření obratlových trnů. Kůň s tímto hřbetem není vhodný pro jízdu; jeho chod je strnulý, otřásavý.

Karambol
srážka dvou, případně více koní.

Karosiér
středně těžký, ušlechtilý kůň s vysokou akcí pro zápřež v reprezentačním kočáře - karose.

Karpus
zápěstí.

Kastrace
umělé přerušení funkce pohlavních žláz.

Kaštánky
malé, zrohovatělé kožní výrůstky na vnitřní straně nohou.

Kavaleta
nízká jednoduchá dřevěná překážka, používaná při výcviku koní a jezdců

Kavalkáda
skupina jezdců na koních v krajině

Kelka
část ocasu tvořená obratli, svaly a kůží

Kentr
pomalý pracovní cval.

Kertag
divoký stepní kůň, předchůdce mongolských koní.

Kirgizský kůň
teplokrevný kůň chovaný hlavně v Kirgizské a Kazašské republice.

Klabonos
vyklenutý (konveksní) profil hlavy koně, typický pro plemena západního původu. Např. berbera nebo v krajním utváření starokladrubského koně.

Klandr
zábradlí ohraničující dostihovou dráhu těsně při jejím vnitřním oblouku.

Klasické dostihy
nejvýznamnější chovatelské dostihy, které jsou chápány jako výkonnostní zkoušky tříletých s vyrovnanou hmotností (klisny mají o 1,5 Kg méně). Patří k nim Jarní cena klisen a Velká jarní cena (obě 1600m), České Derby (2400m), Oaks (2400m) a St. Leger (2800m).

Klenutá žebra
kůň má krátký, hluboký a kulatý trup. Šíře hrudníku je ovlivněna vyklenutím žeber. Kostální úhly však musí odpovídat výkonnostním typům jednotlivých plemen.

Kleštiny
dřevěná kostra chomoutu.

Klisna
samice koně stará nejméně tři roky. Plemenná klisna je vybrána a používána k plemenitbě.

Klisnička
mladá klisna ve věku do tří let.

Klkání
zlozvyk koně, spočívající v polykaní vzduchu, nahromaděného v hltanu a vydávání charakteristického zvuku.

Klus
dvoudobý chod se čtyřmi fázemi, které se skládají z řady po sobě jdoucích klusových kroků. Diagonální pár nohou se současně zvedne, pohne dopředu i došlápne. Nohosled klisu je: pravá zadní spolu s levou přední, levá zadní spolu s pravou přední, fáze vznosu. Rozeznáváme základní, střední, pracovní a prodloužený klus. Podle sedu rozeznáváme klus lehký a těžký.

Klusáci
koně s vynikajícím klusem, používaní pod sedlem i v zápřeži. Původně to byli kočároví koně, nyní jsou velmi oblíbení jako koně dostihoví. Dělí se na klusáky diagonální (s normálním klusem) a mimochodníky.

Kmen
skupina zvířat, pocházející po vynikajícím plemeníku - zakladateli, po němž bývá i pojmenována.

Kmenové stádo klisen
stádo vybraných plemenných klisen dobrého původu, zevnějška a žádoucích užitkových vlastností.

Kmih
výsledek posunu a odrazové energie zadních končetin (výraz odrazové energie). Závisí na temperamentu koně.

Knabstrupský kůň
dánský kůň pocházející z kombinace andaluské klisny a frederigsborgského hřebce. Typické je tygrované zbarvení srsti koní.

Kočároví koně
převážně teplokrevní koně různého typu, mohutnosti a ušlechtilosti, využívaní v zápřeži kočárů. Lehký kůň se jmenuje jukr (např. arab shagya), těžký karosiér (kladrubský kůň). Žádá se elegantní chod a pečlivý výcvik.Postroje kočárových koní jsou převážně chomoutkové: anglické nebo poprsní: uherské. Každý z obou typů postrojů má specifické součásti.

Kohoutek
místo, kde krk přechází v tělo.

KVH
kohoutková výška hůlková: Měří se od patky kopyta po nejvyšší bod na kohoutku speciální hůlkou, dnes je všeobecně nejrozšířeněji uváděnou mírou.

KVP
kohoutková výška pásková: Dříve velmi používaná míra. Měří se od patky kopyta po nejvyšší bod na kohoutku páskou. Porovnáním s KVH lze usuzovat na sílu kostry či objem hrudníku.

Koleska
čtyřkolý vozík se skořepinou zavěšenou na řemenech.

Kolika
břišní bolesti při onemocnění trávicího ústrojí, jiných orgánů či při některé infekční nemoci.

Kondice
momentální stav organismu koně ovlivněný především výživou, prací nebo tréninkem (k. chovná, pracovní, závodní, výstavní, hladová).

Koňská délka
3m.

Konstituce
stupeň zdraví jedince, projevující se životní aktivitou. Charakterizuje ji celková funkce fyziologických orgánů a určují ji dědičné vlastnosti, vliv prostředí a nervový typ jedince. Typy konstituce: hrubá, pevná, jemná, měkká. Hodnotí se s přihlédnutím k výkonnostnímu typu jedince.

Kontracval
kůň, který jde na špatnou nohu při cvalu. Vyžaduje se v řadě drezurních úloh a demonstruje pružnost a ohebnost koně, rovnováhu a poslušnost.

Koňská síla
cca 0,74 kW.

Kopyto
přetvořený poslední článek středního prstu, není to tedy pouze rohovité pouzdro (bačkory), ale složitý a důležitý orgán, tvořený kostí, vazivem, šlachami, škárou a pokožkou se srstí, ev. rousy. Je pružné a do značné míry roztažitelné, vyžaduje péči.

Korektor
plemeník žádoucích tělesných tvarů a užitkových vlastností s průraznou dědivostí a schopností zlepšovat tvary a vlastnosti potomstva.

Korunka
oblast asi 2 cm široká nad horním okrajem kopyta, vzadu přechází v patky.

Krácení ocasu
operativní krácení ocasu (kelky) některým, zejména chladnokrevným, plemenům. Kupírování mělo jednak zabránit zaplétání dlouhých žíní do postraňků, jednak zvýraznit mohutnost svalnaté zádě. V mnoha zemích je nyní krácení zakázáno. Přistřihují se jen žíně nebo jsou při práci vyvazovány do uzlu.

Kravský postoj
vada postoje pánevních končetin správněji nazývaná sblížená hlezna. Hlezenní klouby jsou obráceny dovnitř.

Krevní (genealogická) linie
v časovém pořadí uspořádaný soubor hřebců-potomků zakladatele linie.

Krkaviční žlábek
hrdelní rýha na krku prozrazující, kudy probíhá vena jugularis (krkavice).

Krok
čtyřdobý chod bez fáze vznosu, který se skládá z řady po sobě jdoucích kroků. Rozeznáváme základní, střední, pracovní a prodloužený krok. Nohosled kroku je: pravá zadní, pravá přední, levá zadní, levá přední.

Kroužek
kostní novotvar na korunkovém kloubu, nebo prostor vyhrazený stáji pro část krokové práce koní. Trenér stává obvykle uprostřed a koně chodící dokola vyšlapou v travnatém terénu cestu ve tvaru kruhu.

Kroužkování
atavistický znak u plaváků, tmavší pruhy kolem kloubu zápěstního a hleznového.

Křížení
opak čistokrevné plemenitby, páření příslušníků různých plemen, ev. druhů. V rámci druhu může být stejnorodé - kříží se plemena stejného rázu, např. teplokrevní koně, nebo různorodé, kříží se např. pony s plnokrevníkem nebo chladnokrevník s teplokrevníkem.

Kříženci
produkty křížení mezi plemennými skupinami, v užším pojetí i mezi plemeny v rámci plemenné skupiny či mezi liniemi.

Křížová nálevka
zpravidla nebolestivá zduřenina na obou stranách hlezna.

Křižování v dostihu
šikmý směr pohybu koně po dostihové dráze, kdy tento kůň ostatním koním překáží/zdržuje je, nebo je ohrožuje).

Křižování ve cvalu
nesprávný způsob cvalu, kdy kůň např. cválá vpředu vlevo a vzadu vpravo nebo naopak.

Křížovky
části opratí, u anglických opratí se připínají k průběžné oprati na straně jedné a do kroužku udidla na straně druhé, u uherských opratí mají poutko, které prochází křížovka vsuvkou na vnější průběžné oprati a kočí drží v ruce jak průběžnou oprať, tak i křížovku.

Kštice
část hřívy mezi ušima spadající do čela (dříve se nazývala špičník).

Kumys
zkvašené klisní mléko, obsahující cca 2% alkoholu, oblíbení hlavně ve střední a východní Asii.

Kůň Przewalského
divoký stepní kůň, předchůdce mongolských koní.

Kür
drezurní úloha různého stupně obtížnosti, při níž jezdec v libovolném pořadí předvádí cviky (předepsané pro různý stupeň obtížnosti) v určitém čase za hudebního doprovodu.

Kurs
vyznačená trať ve steeplechase s určením pořadí překážek a otočných bodů.

Kurt
podbřišník, kterým se přitahuje sedlo koně.

Kurz při sázkách
číslo udávající, kolikanásobná částka ua vsazené peníze bude vyplacena sázejícímu za určitého koně v případě jeho vítězství.

Kvadriga
čtyřspřeží, čtyři koně zapřeženi vedle sebe.

Kyrysníci
těžké jezdectvo užívané v evropských armádách od 16. do 19. století. Název je odvozen od kyrysu, kovové ochrany hrudníku jezdce.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.