R

6. ledna 2011 v 18:16 | Tereza |  SKS - Slovník koňských slov
Rack
velmi rychlý klus blízký mimochodu, typický pro amerického jezdeckého koně s pěti chody.

Rajtgeld
startovné, odměna, kterou dostává profesionální dostihový jezdec za to, že startuje s koněm v dostihu.

Rakovina kopyt
zhoubný novotvar kopytní škáry, který se vně projevuje rozrušením a zbujením rohového kopyta.

Rámec
poměr výšky těla k jeho délce. Podle rámce lze odhadnou stáří, pohybové vlastnosti a výkonnost. Rozeznáváme rámec čtvercový, rámec vysokého obdélníka a rámec podélného obdélníka.

Random
druh spřežení, ve kterém jsou zapřaženi tři koně za sebou.

Rap
lidový název pro vraníka.

Ráz
skupina zvířat jednoho plemene, vznikla na větším území a obvykle podle místa svého vzniku bývá pojmenována od původního plemene se liší různými odchylkami v tělesných, případně užitkových vlastnostech.

Redrezura
náprava zlozvyků koní vzniklých většinou špatným výcvikem nebo vrozeným sklonem k nectnostem a neposlušnosti.

Remonta
mladý kůň ve výcviku. Dříve byly remonty označovány podle délky výcviku a stáří jako mladší a starší až 5 let věku. Nyní tak označujeme koně ve výcviku, tedy tří- až čtyřleté.

Rensedlo
lehké dostihové sedlo, zpravidla o váze 1 kg.

Renvers
záď ke stěně. Drezurní cvik, práce na dvou stopách, kdy záď zůstává u stěny a předek je vychýlen dovnitř jízdárny.

Roadster
původně slavný norfolský klusák, sloužící pod sedlem i v zápřeži. Předek moderního hackneye. V USA se tak označují lehcí tažní koně. především američtí klusáci.

Roček
kůň starý 12 měsíců.

Rodina
samičí potomstvo pocházející od jedné matky - zakladatelky rodiny, se kterou má podobné vlastnosti.

Rodokmen
posloupnost přímých předků koně ze strany otce i matky, zpravidla do třetí až páté generace.

Rohovina
produkt kůže, z něhož je mimo jiné vytvořeno i kopyto. Modrá rohovina je hustá, modročerné zbarvení naznačuje vysokou kvalitu kopyta. Světlá rohovina bývá měkčí. U strakáčů se často vyskytuje rohovina příčně i podélně pruhovaná. Rohovina kopyt pracovních koní se chrání podkováním.

Rousy
dlouhé chlupy porůstající dolní část nohy a spěnky. Vyskytují se u chladnokrevných plemen.

Rovný kůň
správný stav v chodech koně, při kterém došlapují zadní končetiny na téže linii jako přední končetiny.

Royal Mares
vynikající klisny převážně orientálního původu v majetku anglických králů; zakladatelky rodin anglického plnokrevníka.

Rozeskakování
pokud dva nebo více jezdců dokončí parkur bez trestných bodů, zúčastní se nového zkráceného kola parkuru (nižší počet překážek, zvýšení překážek, jezdí se zpravidla na čas).

Rozhazování
způsob chodu, při kterém kůň nepředsunuje končetiny po rovné linii, ale dolní části končetin opisují oblouky směrem ven.

Rozhodčí
kvalifikovaná osoba k rozhodování soutěží v jezdeckém sportu.

Rozmetání
vadný krok koně. Přední nohy se nepohybují přímo, ale obloukovitě. Po vznosu opisují oblouk do vnější strany dříve, než se dotknou země.

Rozmnožovací chov
cílem je produkce užitkových zvířat.

Rozpadlý kůň
stav v rovnováze a držení, při kterém kůň jde na předku bez kmihu, zpravidla nevzpřímen, s nataženou hlavou vzpřed, zadní končetiny se zpravidla nepodsazují.

Rozpěrky
dovnitř a dopředu zahnuté konce patkových částí rohové stěny po každé straně střelky.

Rozštěp (kopyta)
puklina v rohové stěně kopyta, probíhající od korunky k nosnému okraji kopyta ve směru rohových rourek.

Ruce
označení částí koně z pozice jezdce. Přední ruce = předek koně, tj. vše před jezdcem, hlava, krk, plece, kohoutek a přední nohy. Zadní ruce = vše za jezdcem. Na levou ruku, na pravou - směr pohybu podle postavení jezdce. Mezi rukou a nohou - při pohybu koně vpřed se jezdcova noha na okamžik střetá s rukou, kůň je tedy mezi rukou a nohou. U vozky platí směr na levou nebo pravou ruku.

Ruch (rychlost)
tempo charakterizuje pohyb: krátký, střední, zrychlený.

Ruská trojka
spřežení typické pro obůast Ruska. Tři koně jsou zapřažení vedle sebe, prostřední kluše, postranní cválají.

Ruský klusák
plemeno teplokrevných koní vynikajících klusových schopností, vyšlechtěné v Rusku křížením orlovských a amerických klusáků.

Ryzák
kůň ryzé barvy různých odstínů, se světlou až tmavočervenou ( nikdy však černou ) barvou hřívy, ocasu a končetin. Druhy ryzáků: světlý, červený, tmavý, černý.

Řádky
ohraničené zduření sliznice tvrdého patra se zánětem sliznice dutiny ústní, projevující se potížemi při příjmu krmiva.

Řetízková rána
rána v okolí spěnky nebo hleznového kloubu, způsobená tím, že se kůň zachytí nohou za řetěz na stání.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.